Eisenhartguss-Glocke von 1921

Föreningens uppkomst

Klockföreningen grundades av medlemmar i församlingen och andra intresserade invånare i Neuenkirchen i februari 2005.Grundandet föranleddes av att de dåvarande klockorna rostat sönder och att klocktornet befann sig i ett dåligt tillstånd.

Föreningens uppgift var att hjälpa församlingen med att samla in pengar. På kort tid samlades tillräckligt med pengar in för att kunna reparera klocktornet och införskaffa nya klockor. Klockinvigningen år 2006 var en viktig milstolpe i föreningens historia.

Eftersom även prästgården med sina gårdsbyggnader är i stort behov av restauration har föreningen utvidgat sina uppgifter till att även omfatta dessa. Föreningen engagerar sig även med att hålla minnet av församlingens kulturpersonligheter vid liv. Den jobbar även med att hjälpa församlingen att samla in pengar för dessa ändamål.

Föreningen anordnar olika typer av evenemang och har även kontakter i Sverige.

Föreningens grundare, tillika andre ordförande och motor, Nels D. Müller valdes enhälligt till ordförande under årsmötet 2016. Han dog i mars 2017. Föreningen håller honom i gott minne. I hans anda fortsätter vi att engagera oss i församlingens byggnader.

Stöd vårt arbete!
Besuch einer schwedischen Delegation am 18.04.2015

Styrelse

1. Vorsitzender: Prof. Dr. Bernd Kordaß
2. Vorsitzende: Dr. Ruth Bördlein
Schatzmeister: Prof. Dr. Walter Ried
Schriftführer: PD Dr. Matthias Vollmer
1. Beisitzer: Michael Hietkamp
2. Beisitzer: Alfred Schöpf
3. Beisitzer: Frank Weichbrodt

Stadgar och Medlemsansökan

Stadgar
Medlemsansökan