Ded mer än 230 år gamla prästgården befiiner sig i dåligt skick. Sedan 2005 används den inte längre som bostad utan fylls med liv av församlingens olika föreningar, däribland “Klockföreningen”. Huset är en viktig plats för många i Neuenkirchen och förvaltas med omsorg.