År 2007 besökte några församlingsmedlemmar från Munkedal i Bohuslän (Thomas Thorilds födelseort) den då nyligen grundade Thorildföreningen i Neuenkirchen.

Tillsammans beslöt man att fira tvåhudnraårsjubileet av Thomas Thorilds dödsdag som inföll den första oktober 2008. Med hjälp av även Svenska Akademin ordnades många evenemang till hans ära.

Medlemmar av Svenska Akademin och en delegation från Munkedal besökte Vorpommern under fyra dagar. Ett vetenskapligt symposium hölls till Thorilds ära i Alfred-Krupp-Kolleg i Greifswald.

I Neuenkirchen ärades Thorild på sin dödsdag. Efter att en krans lagts på hans grav avtäcktes ett minnesmärke på den nyuppkallade Thomas-Thorild-Platz. Skulpturen “Eichenarchiv” av den svenske buldhuggaren Urs P. Twelllmann påminner på tre sätt om den svenske bibliotekarien och filosofen. De antydda bokryggarna minner om hans tid som bibliotekarie, naturmaterialet trä skall visa på filosofens känsla av närhet till naturen och en önskan om att värna om densamma.